El passat 27 de Novembre, INFORMA D&B i elEconomista, periòdic econòmic líder mundial en espanyol van guardonar a DISTRIBUCIONES CERYGRES per segon any consecutiu amb el “Certificat IeE  a l’EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL”2019-2020.

Queramic Aquest reconeixement és atorgat a aquelles companyies que destaquen pel seu nivell d’excel·lència en la seva gestió empresarial. Aquest any ha estat seleccionada Distribuciones Cerygres, conjuntament amb altres 50 companyies, sobre un total de més de 800 candidats. La selecció s’ha realitzat després d’una detallada auditoria on s’han analitzat mitjançant un procés desenvolupat per INFORMA, més de 55 indicadors de 10 categories diferents: Solvència, rendibilitat, creixement, internacionalització, recursos humans, responsabilitat social corporativa, satisfacció del client i qualitat, innovació, gestió del risc comercial i digitalització

Amb aquest nou reconeixement, DISTRIBUCIONES CERYGRES es consolida  com un referent de la distribució de productes ceràmics i sanitaris en el mercat català i afronta el futur amb perspectiva i ambició. Aquesta distinció és el fruit de 35 anys de treball de tot l’equip humà de la companyia en la cerca dels productes amb la millor qualitat-preu per a la construcció i la reforma de la llar, que han permès posicionar a la companyia com un referent en el mercat on opera.

Com ha comentat el director de l’Observatori Sectorial DBK d’INFORMA Sr. Juan Ortín: “Per a obtenir el certificat d’Excel·lència en la Gestió Empresarial, les empreses havien d’aconseguir, després d’analitzar en profunditat 55 indicadors de deu categories, una qualificació del 50% o superior, havent aconseguit de mitjana un 62%”. De la mateixa manera, Pablo Caño, conseller delegat de elEconomista, ha destacat que “l’increment en el nombre de sol·licituds, que s’ha quadruplicat, demostra el valor que atorguen les empreses a aquest certificat com a mesura del seu acompliment i instrument per a impulsar la seva imatge dins i fora d’Espanya. D’altra banda, que només una cinquantena ho hagi aconseguit deixa clar el nivell d’exigència”.

El rating de solvència mitjà d’aquestes companyies seria de 13 sobre 20, la qual cosa representa un risc comercial mitjà-baix, amb ebitda sobre vendes (exercici 2016-2018) del 14,9. Aquestes empreses van augmentar de mitjana el seu nombre d’empleats un 39% i el 64% de la seva plantilla va rebre formació en 2017. Més del 60% ha desenvolupat algun programa de RSC.

Entre els certificats atorgats en aquesta segona edició es troben empreses amb perfils molt diversos quant a grandàries,      localització geogràfica, antiguitat i activitats.
Facturació: 14 d’aquestes empreses (28%) facturen més de 10 milions d’euros, 24 (48%) entre 2 i 10 milions i 12 (24%) no superen els 2 milions d’euros.
Localització: 13 empreses (26%) estan situades a Madrid, 10 (20%) a Catalunya, 7 (14%) a Andalusia, 4 (8%) a València i altres 4 a Galícia. La resta es distribueix entre altres set comunitats autònomes.
Antiguitat: 23 empreses (46%) tenen més de 20 anys, 20 (40%) entre 10 i 20 anys i 7 (14%) van ser creades fa menys de 10 anys.
Agrupades en 6 grans sectors:
Comerç a l’engròs/al detall: 7 (14%)
Construcció, instal·lacions i productes i serveis relacionats: 12 (24%)
Indústria manufacturera: 7 (14%)
Serveis a empreses: 14 (28%)
Transport i logística: 5 (10%)
Altres serveis: 5 (10%)

Per a DISTRIBUCIONES CERYGRES és un motiu d’orgull rebre aquest guardó per segon any, i una prova del bon fer de la companyia. Traslladem nostra més sincera felicitació a tot l’equip humà de la companyia, que amb el seu esforç, professionalitat i dedicació, ha fet possible aquest assoliment.
DISTRIBUCIONES CERYGRES compta amb 2 punts de venda, una d’elles  a Barcelona i una altra a Molins de Rei , i un magatzem logístic propi que conjuntament donen més de 4.500 m2 dedicats a la venda de productes ceràmics i sanitaris al servei de particulars  i professionals.
Restem a la seva disposició davant qualsevol dubte o ampliació d’informació.