Avantatges fiscals en la reforma de la llar – Decàleg pràctic

Últimament hem rebut molts clients, tant professionals de la reforma com particulars, que venien a les nostres tendes amb idees errònies i conceptes equivocats sobre els fundaments i l’aplicació de l’IVA reduït a les obres de reforma. Per aquesta raó hem decidit elaborar aquest decàleg que resumeix a grans trets els principals punts a tindre en compte sobre la legislación vigent al respecte.

1.- L’IVA reduït es aplicable al servei de reforma, pero no als materials adquirits per a tal efecte.
2.- Es vàlid per a reformes de vivenda, locals, annexes, garatges, instal·lacions i serveis complementaris en ells situats.
3.- En casos de particulars actuant com a promotors, aplica la mateixa norma: 10% per als serveis de reforma, 21% per als materials.
4.- Aplica a la renovació i reparació de vivendes. Aixó inclou les obres de paleteria, fontaneria, electricitat, pintura, fusteria…
5.- Es necessari que, en cas d’aportació de materials, el cost dels mateixos no excedeixi del 40% de la base imposable de l’operació.
6.- Per a evitar el límit del punt 5, el client final pot optar per comprar ell mateix els materials directament.
7.- No pot aplicar-se IVA reduït per a vivendes en lloguer, doncs el seu destí es l’arrendament, no el seu ús com a vivenda.
8.- Les reformes de piscines no poden beneficiar-se dels tipus d’IVA reduïts, doncs no es consideren part de l’edifici.
9.- Es important informar-se sobre les ajudes, subvencions i financiació disponibles per a aqueste tipus de projectes.

Y per últim… no es part de la legislació, pero sempre es important recordar-ho:
10.- La finalitat de la reforma no es posar maons, instalar aixetes o col·locar cuines, sino millorar les nostres cases i ser-hi més feliços.

Donat que la legislació es clara i poc es pot moure al respecte, la nostra recomanació es que poseu especial atenció al punt número 9 del decàleg, i us informeu, tant professionals com particulars, dels avantatges disponibles al sector en forma de subvencions, deduccions fiscals com la comentada de l’IVA reduït, o ajudes financeres com les línies ICO especials per a reformes. A la pàgina web de l’Associació Nacional de Distribuidors de Ceràmica i Materials de Construcció, de la que som membres, hi ha extensa informació al respecte i us recomanem visitar-la per a disposar d’una opinió professional i seriosa provinent del propi sector.

Reformas y ventajas fiscales