Fins no fa gaire temps, la ceràmica tenia el handicap de la peça complementaria. Per a fer remats ceràmics, haviem de recorrer a la búsqueda de fabricants on l’extrusió era el seu procés productiu amb les seves carèncias.

D’un costat ens trobem amb un procés productiu obsolet i car d’elaboració de bases, cosa que fa que pocs fabricants apostin per aquest sistema productiu i en conseqüència ens trobem amb poc modelatge en el mercat. D’altre banda, els fabricants que treballaven l’extrusió s’havien especialitzat en la venta d’exteriors ja que els calibratges en la extrusió mai han sigut el seu punt fort, per tant ens trobem en un buit important dins de la peça especial d’interior.

Amb l’aparició del porcelànic, pero particularment amb la coloració de les massas, Cerygres va començar a intentar resoldre aquesta necesitat en particular. Així va nèixer Cerygres Atelier.

Cerygres Atelier, es el projecte de treballar la ceràmica en un Taller d’elaboració de peces especials, amb un taller pròpi, treballem la ceràmica com es treballen altres productes com el marbre, a través de talls i romats de desvast però en aquest moment amb el desemvolupament de nous químics d’unió, s´ha pogut incorporar una peça clau, l’inglet.

Amb la incorporació del inglet de 45º i la fiabilitat dels nous químics, vem començar a elaborar tot tipus de graons, trencaigües i remats per a la piscina fins el punt que avui Cerygres atelier pot elaborar qualsevol peça que el client desitgi.